Tag Archives: lunger

Hvad er en lungesygdom?

Der er mange forskellige slags lungesygdomme, og de gør alle noget forskelligt ved lungerne, men alt i alt gør lungesygdom, det svært at trække vejret.

Alt efter hvilken lungesygdom man har, er der forskellige symptomer. Der findes meget milde og forholdsvis behandlingsmæssigt nemme lungesygdomme, men der er så sandelig også nogle meget ihærdige og meget behandlingskrævende lungesygdomme, og der er også nogle, hvor man kun kan lindre lungesygdommen, men ikke hindre den i at brede sig eller blive værre.

Lungernes vigtigste opgave er at sørge for, at der kommer nok ilt ud i blod , således at cellerne i kroppen kan få nok ilt, således at stofskiftet kan fungere. Ved stofskiftet produceres der kultveilte som transporteres tilbage til lungerne og kommer ud fra lungerne ved udånding.

Lungerne skal kunne transportere ilt fra mund og næse ned til alveolerne (små lungeblærer). Lungerne skal også kunne udveksle ilt og kultveilte mellem lungerne og blodet, således at ilten kommer over i blodet og kultveilten udåndes.

Hvis man har en lungesygdom, hvor det er meget svært at trække vejret ordentligt, så kan der ikke transporteres nok ilt over i blodet, og således får cellerne ikke nok ilt, og så kan stofskiftet ikke fungere. Hvis man ikke kan trække vejret ordentligt, så kan resten af ens krop heller ikke fungere optimalt, og man vil få det tiltagende dårligt. Derfor er det vigtigt, at følge den behandling man er sat i, på den helt korrekte og foreskrevne måde, da man så hurtigere kan få det bedre, hvis det er en af de lidt lettere lungesygdomme, man har fået.

Læs også om Kronisk obstruktiv Lungesygdom (KOL) på apoteket.dk

KOL – Hvad er KOL og hvad skyldes KOL?

Hvad er KOL?

KOL står for Kronisk Obstruktiv Sygdom. Det er en samlet betegnelse for en gruppe kroniske lungesygdomme. KOL er en irritationstilstand i lungerne. KOL rammer de store og små luftveje, disse forsnævres og de små lungeblærer går til grunde. Dette medfører større modtand i luftvejene på grund af forsnævring. Dette betyder, at patienter med denne sygdom skal bruge flere kræfter på at trække vejret. Det giver åndenød, specielt når man skal bevæge sig hurtigt og derved har brug for at trække vejret hurtigere.

Hvad skyldes KOL?

KOL skyldes stort set altid tobaksrygning, og det udvikler sig over mange år. 90 % af dem der har KOL ryger stadigvæk eller har været rygere. Fortsætter man med at ryge, sætter man gang i en betændelsesproces, hvor man skader slimhinderne og ødelægger de elastiske fibre der er i lungerne. Dette medfører en forsnævring, og gør det mere anstrengende at trække vejret. Irritationen af slimhinderne i lungerne øger produktionen af slim, og det ødelægger fimrehårene, hvilket så medfører øget risiko for luftvejsinfektion.

Store mængder af luftforurening på arbejdet og hjemme kan også øge risikoen for at udvikle KOL.

Der er også en arvelig – men meget sjælden – sygdom, som er Alfa1-antitrypsinmangel, som kan give KOL. Alfa1-antitrypsinmanglen skyldes en manglende evne til at frigive dette enzym fra leveren, hvor det dannes.

Hvad kan man selv gøre for at forebygge KOL?

Det allervigtigste man selv kan gøre er at stoppe med at ryge. Hvis man stopper i tide, så udvikler sygdommen sig ikke. Det er bedst at undgå passiv rygning og forurening fra brændeovne. Undgå pludselige temperaturskift eller udsættelse for koldt, vådt vejr.